Menu

Počet návštev: 1422181

Sobota 10. 10. 2015

Kalendár

 • Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda).

  Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. pozri aj tu

 • ovce.sk

  Pozrite si stránku Ovce - táto stránka pomáha deťom vyhnúť sa nástrahám internetu a mobilnej komunikácie. Určite si tam nájdu niečo zaujímavé aj "dospeláci".

 • Precvičte si angličtinu

 • Zdigitalizované učebnice

   Portál eAktovka sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú . Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru.

 • Talenty mladých výtvarníkov zo ZŠ Za vodou v zahraničí

  Dom kultúry mládeže v poľskom meste Rzesów organizoval začiatkom roka IV. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže „Naši susedia – Rozprávkový les“. Pre talentovaných žiakov z tejto základnej školy to bola jedna z ďalších výziev, ktorú zvládli na výbornú vďaka obetavej podpore a cenným radám Mgr. E. Balboneovej. Výsledková listina s menami  žiakov  zo ZŠ Za vodou , preto začiatkom marca potešila všetkých. Po zhliadnutí 711 výtvarných prác žiakov slovenských aj poľských škôl výtvarná komisia rozhodla, že mladí výtvarníci získali v 1. kategórii (7-10rokov) 1. miesto – Laura Schurdáková  (8 r.) a čestné uznanie bolo udelené Sáre Sokolovej (8r.). Víťazstvo v 2. kategórii ( 11-14 rokov) si odniesla Michaela Heržáková  a jej práca zdobila aj plagát výstavy. Ocenené žiačky sa 27.3. zúčastnili v Rzesowe slávnostného vyhodnotenia súťaže, ktoré bolo spojené s kultúrnym programom a vernisážou. Po obede bol pripravený pre autorov víťazných prác zaujímavý a podnetný program „Maliarsko-grafické dielne“. Vodníčatá sa vrátili domov nielen s krásnymi oceneniami, ale aj bohatými zážitkami a dojmami z tohto stretnutia mladých výtvarných talentov.

 • ÚSMEV PRE STROM

  Aj naša škola sa zapojila do súťaže ÚSMEV PRE STROM, ktorú vyhlásila SHPGROUP, podieľajúca sa na ochrane životného prostredia a recyklácii. Žiaci sa do nej zapájajú zberom papiera, kreslením obrázkov so zadanou tématikou a sadením stromčekov v okolí školy. Viac  na www.usmevprestrom.sk

 • Mgr. Zuzana Sušková sa stala laureátkou Ceny primátora za rozvoj mesta v oblasti školstva, obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a osobný prínos pri zavádzaní nových vyučovacích metód do praxe.

 • 13. 12. 2013 o 8.30 h v malej zasadačke MsÚ primátor mesta PaedDr. Michal Biganič vyslovil poďakovanie vedúcim oddielov, krúžkov, súborov a skupín, ktoré úspešne reprezentujú mesto Stará Ľubovňa a šíria jeho dobré meno doma i v zahraničí.

  V športovej oblasti získal poďakovanie aj zástupca riaditeľky našej školy Mgr. Rastislav Vitkovský

 • iBobor

  V týždni od 11.11.2013 do 15.11.2013 sa žiaci školy zúčastnili on-line informatickej súťaže informatický Bobor. Z viac ako 16 000 zapojených žiakov sa úspešnými riešiteľmi súťaže stali Ján Mišenko (5.A) a Radoslava Luptáková (6.A). Blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa
 • 052/4369435
  fax: 052/4282871