Menu

Počet návštev: 1180064

Streda 3. 9. 2014

Kalendár

 • OZNAM

  Riaditeľ  ZŠ, Za vodou 14 v Starej Ľubovni oznamuje rodičom a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa

        2.9.2014 o 9,00 hod..

  Program dňa: - slávnostné otvorenie šk. roka, hymna, príhovor
              -organizačné pokyny triednych učiteľov žiakom v triedach
               - zápis do ŠKD
               - zápis stravníkov do ŠJ (kancelária vedúcej ŠJ)
               - obed o 10,30 hod.

 • Zlaté pásmo na celoštátnej súťažnej prehliadke detského hudobného folklóru

  Lívia Šelestáková a Kristína Bittnerová

  Dievčence pripravovala Mgr. Silvia Sokolová.

  Gratulujeme!

 • Výsledky individuálnej súťaže projektu Úsmev pre strom „Vieš kresliť a máš nápad“. Z veľkého množstva krásnych výkresov - až 570, bol výber troch najlepších kresieb veľmi ťažký, no napokon sa porota rozhodla oceniť tri žiačky, pričom dve z nich sú z našej školy:
  1. miesto Lucia Zázvorková, 14 r. 

  3. miesto Viktória Jelenčíková 7 r. 

 • 11. 6. 2014

  Aj v tomto roku sme na súťaži vo výtvarnej a literárnej tvorbe žiakov Záchvevy, organizovanej Ľubovnianskou knižnicou boli úspešní. Naši siedmaci si vymysleli a filmovo spracovali novodobo-starodobú povesť o vzniku našej školy, za čo v kategórii regionálna povesť a rozprávka získali Cenu Ľubovnianskeho múzea. Okrem tohto krásneho ocenenia získala Júlia Dzedzinová (IV.A) a Dominika Vilinová (VI.A) čestné uznanie v literárnej tvorbe.

 • Gratulujeme!

  1. miesto v celoslovenskom kole súťaže v umeleckom prednese poézie v nemeckom jazyku v kategórii 5.,6. a 7. ročník získala Deana Špesová, žiačka VI.A triedy.

 • 11. 5. 2014

  Do galérie Závodnícky päťboj boli pridané fotografie.  

   

  Aj v tomto školskom roku (v posledný aprílový týždeň) mohli Vodníčatá zabojovať v tradičnej školskej voľnočasovej aktivite, vychádzajúcej z preventívnej protidrogovej činnosti školy pre žiakov 1. aj 2. stupňa. Spomedzi jedenástich päťčlenných tímov si po úspešnom absolvovaní piatich športovo-zábavných disciplín víťazstvo odniesol tím 6.A triedy s názvom Dyk trubky v zložení: Patrik Satke, Brian Vilk, Mathe Vilk, Kristián Heržák a Sebastián Štucka. Víťazom blahoželáme, súťažiacim ďakujem za príjemnú stmosféru a na všetkých aj nových päťbojárov sa tešíme znova o rok. Výsledky tu.

 • Žijeme len raz

  V januári 2014 sme sa my – siedmaci spolu s koordinátorkou prevencie p. uč.  Murdzovou – zapojili do súťaže pre siedme ročníky základných škôl – Najlepšia protidrogová nástenka, ktorú vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva SR. Hoci sa nám spomedzi 350 násteniek nepodarilo vyhrať ani jednu z troch cien, sme šťastní, že sme mohli aj takýmto spôsobom prejaviť svoj protidrogový postoj. Našu nástenku sme nazvali Žijeme len raz, lebo chceme poukázať na to, aký je život vzácny a krásny a ako drogová či iná závislosť môže človeku škodiť. Nástenka sa skladá z dvoch protikladných častí s jedným centrálnym motívom, umiestneným v strede v podobe chlapca, ktorý sa teší z víťazstva, že nepodľahol drogám. Preto sme v dolnej časti umiestnili drôt, znázorňujúci spletitosť a komplikovanosť života u ľudí, ktorí podľahli drogám. Uvádzame tam aj dôsledky drogovej závislosti pre mladého človeka. V hornej časti nad postavou chlapca sme umiestnili rôzne alternatívy, ktoré robia život krásnym, radostným a šťastným, napr. príroda so všetkým jej bohatstvom, pohyb a šport, dobrá kniha, láska, viera, práca, dobrí priatelia a rodina. Pri výrobe sme použili rôzne materiály (papier, kartón, drôt, textil), reálne predmety (švihadlo, kvety, kniha), trojrozmerné vlastnoručne vyrobené predmety (postava chlapca, stupienok víťazov, hokejka, puk, rádio) i vlastné výtvarné práce.

 • Deň narcisov

  Dobrovoľníci v uliciach mesta vyzbierali a na účet Ligy proti rakovine zaslali sumu 383,16€. Všetkým prispievateľom veľmi pekne ďakujeme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
  Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa
 • 052/4369435
  fax: 052/4282871