Menu

Počet návštev: 1522741

Utorok 24. 5. 2016

 • Triedne rodičovské združenie (konzultácie) sa uskutoční dňa 26.5.2016 (štvrtok) v čase od 14,00 hod. do 17,00hod.

 • Deň otvorených dverí sa na našej škole uskutoční dňa 26.5.2016.

  Milí rodičia, tešíme sa na Vašu účasť.

   

 • 18. 5. 2016

  Do galérie Závodnícky 5boj boli pridané fotografie.

 • 15. 5. 2016

  Mladší žiaci

  Dňa 6.5.2016 bol v aréne v  Novej Ľubovni pre našu školu medailový deň. Najprv mladší žiaci, teda druháci, sa prebojovali po troch víťazných zápasoch v skupine do finále. V zápasoch sme takto skórovali:

  Za vodou- Nová Ľubovňa B- 5 : 0

 • Žiaci našej školy sa v piatok 6. mája zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej súťaže výtvarnej a literárnej tvorby detí DÚHA 2015/2016. V jubilejnom
  XX. ročníku si žiaci za svoje originálne práce o prírode, ktorá nás obklopuje a o hudbe, čo nás inšpiruje odniesli výborné ocenenia.
  V literárnej tvorbe získala: 2. miesto žiačka Martina Vilinová zo VI.A
          mimoriadnu cenu SZPB žiačka Barbora Bulková z V.A triedy
  Čestné uznanie za literárnu prácu si odniesli: Kristína Urdová zo VI.A a Patrik Palčák zo VII.A triedy.
  Vo výtvarnej tvorbe sme získali tieto ocenenia: 1. miesto žiačka Sára Sokolová z V.A
        2. miesto Peter Kasenčák zo VII.A triedy
  Mimoriadne ceny za výtvarné dielka  získali: cenu Ľubovnianskej knižnice žiačka Tamara Prevužňáková z I.A
     cenu Poroty získala Patrícia Balážová z VIII.A triedy
  Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým pedagógom za ich odborné vedenie a pomoc.

 • 9. 5. 2016

  Do galérie Vystúpenie pre sestričky boli pridané fotografie.

 • V našej škole bolo v stredu 4. mája veselo. V duchu myšlienky „škola hrou“ sa  „vodníčatá“ vzdelávali netradičnou formou, a to účasťou na Závodníckom päťboji v príjemnom prostredí školského areálu. Bonusom bolo aj dlho očakávané slnečné počasie.

  Túto školskú akciu každoročne organizujú učitelia pre žiakov v rámci aktivít vyplývajúcich zo školskej koncepcie prevencie závislostí a rizikového správania žiakov. V piatich športovo-zábavných súťažných disciplínach jednotlivé družstvá z každej triedy plnia zadané úlohy z rôznych oblastí výchovno-vzdelávacieho procesu, napríklad z oblasti telesnej, dopravnej, výtvarnej, environmentálnej či regionálnej výchovy.

 • 26. 4. 2016

  Do galérie Naši úspešní športovci boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa
 • 052/4369435
  fax: 052/4282871